گل‌محمدی: پرسپولیس در مراحل بعدی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد