فیلم «هاری» رونمایی شد/ تولد غیرمنتظره برای یک بازیگر