ورود دومین گروه از نیروهای جدید الاستخدام شرکت پالایش نفت بندرعباس به پالایشگاه