دوازدهمین هفته گرامیداشت مهندسی معدن در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود