تعطیلی 8 واحد تهیه و تولید عرضه فرآورده‌های دامی متخلف در شیراز