جمشیدی: با خرید استقلال، ایران خودرو پیکان را منحل نمی کند/ این واگذاری فقط به سود سرخابی هاست