ثبت نام بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور تمدید شد