جشنواره قرآن و عترت ویژه خواهران دانشجومعلمان در رشت آغاز شد