مراسم چهلم نماینده فقید سلماس فردا در این شهر برگزار می شود