خیابانی تاریک و اعتراض مردم؛ گوش مسئولان بدهکار نیست+فیلم