نایب‌رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و گروهی از کادر اجرایی OCA وارد تهران شدند