پایان خونین عشقی که در چت روم آغاز شد/برادر دختر به قتل رسید