تجمع دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در دفاع از مردم بی‌دفاع یمن + تصاویر