44 درصد عوامل مرگ و میر در فارس بیماری‌های قلبی عروقی است