کشته شدن 22 شبه‌نظامی به دنبال عملیات نیروهای امنیتی الجزایر