فیلمنامه‌نویسان ما قدرت کشف ندارند/مصالح فیلمنامه‌نویسی بسیار کمرنگ شده است