کشته شدن 22 شبه‌نظامی به دنیال عملیات نیروهای امنیی الجزایر