چین چگونه از استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا عبور کرد/ قیمت خودروهای چینی در جهان چقدر است؟