نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم کشتی بسیج شهرستان گالیکش مشخص شدند