«خانه» به باران نمی‌رود/ چالش ۶ خواهر برای فروش خانه پدری