عربستان به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن پایبند باشد