پیش بینی برداشت 170 هزار تن محصول زراعی در کهگیلویه وبویراحمد