خدابخشی: برای رسیدن به المپیک خواهم جنگید/ حجی‌زواره: برای موفقیت ایران تلاش می‌کنیم