عکس / اقدام عجیب عروس خانم با فرزندش در مراسم عروسی