پولادگر: کادرفنی تیم ملی تکواندو تا المپیک می‌ماند