جشنواره شهروند برگزیده امسال در بجنورد برگزار می‌شود