دبیر کل بانک مرکزی: ۳۰۰ لیزینگ درحال کلاهبرداری از مردم!