روزنامه انگلیسی استاندارد: ساتراپ‌های ایران به برتری خود ادامه می‌دهند