شمسایی: بازیکنان بعد از لیگ خورده‌اند و خوابیده‌اند!/ بهترین مربی برای تیم ملی خسوس است، اما نباید ن