پوری حسینی: انتظار پیشنهاد 360 میلیاردی را هم داشتم/اصلاح طلبی و اصولگرایی تاثیری در مزایده ندارد