استخدام کارگر ماهر برقکار در تهران با حقوق بالا و بیمه - 30 اردیبهشت 94