دستگیری سرکرده جاعلان پلاک‌های ترانزیتی در عملیات پلیس