دیدار فرستاده ویژه بان‌کی‌مون با نمایندگان عمان و عراق