استخدام کارگر ساده کافی شاپ با جای خواب و غذا در تهران - 30 اردیبهشت 94