طرح+روزشمار30و31 اردیبهشت94/از لحظات زندگی لذت ببریم...