منشور توسعه فعالیت‌های قرآنی در تب‎وتاب مدیریت جزیره‌ای