مراحل پایانی نصب چترهای اتوماتیک در صحن حرم امام علی(ع) + تصاویر