ورزشکاران دلفان خواستار توجه مسئولان به زیرساخت‌های ورزشی شدند