استخدام خیاط چرخکار در تهران با بیمه و حقوق بالا - 30 اردیبهشت 94