استخدام منشی مدیر عامل مسلط به تایپ در تهران با درامد بالا - 30 اردیبهشت 94