تاکید اولاند و مرکل بر تلاش جهانی برای جلوگیری از گرمایش زمین