واکنش نماینده ایران در سازمان ملل به اظهارات گستاخانه رژیم صهیونیستی