طلایی خطاب به اصلاح‌طلبان شورای شهر: از دروغ و اظهارات غیرواقعی بپرهیزید