با خرید استقلال، ایران خودرو پیکان را منحل نمی کند | این واگذاری فقط به سود سرخابی هاست | دیدار پیکان م