ایران همواره هدفی مهم برای جامعه اطلاعاتی آمریکا خواهد بود/می‌خواهیم از پشت پرده آگاه باشیم