سفیر ایران در باکو: تصمیمات شورای امنیت به نفع ظالم است