پيام سوشا براي هواداران پرسپوليس/ دلم مي‌خواهد رنگ قرمز چشم‌هايم را کور کند!