رشد چشمگیر حافظان قرآن با عنایت رهبر معظم انقلاب در مورد تربیت حافظان