تاکید بوگدانوف بر راه حل مسالمت آمیز برای بحران یمن