سلفي بنگر با مدافع پرسپوليس/ نورمحمدي در روزهاي اوج است!